Wet & Regelgeving

Privacy Impact Assessment , PIA

Geplaatst op

Privacy Impact Assessment Om organisaties een instrument te bieden om privacy risico’s in beeld te kunnen brengen, wordt een Privacy Impact Assessment benut. Een Privacy Impact Assessment (verder PIA genoemd) stimuleert organisaties om proactief na te denken over vragen als: Wat is de impact op de privacy van de betrokkenen? Wordt informatie op een juiste manier […]

Wet & Regelgeving

Register voor verwerken van persoonsgegevens

Geplaatst op

Register voor verwerken van persoonsgegevens Zodra de AVG in 2018 in werking treedt, wordt een register verplicht waarin organisaties (verantwoordelijken en bewerkers) de verwerkingen van persoonsgegevens moeten vastleggen. Hoe ziet die verplichting er precies uit? Verplichtingen verantwoordelijke persoonsgegevens Volgens de verordening moet elke verantwoordelijke een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden. In dit […]

Wet & Regelgeving

AVG Wat verwerk je en waarom?

Geplaatst op

Aangezien de AVG een onderwerp is waar veel vragen, onduidelijkheden over zijn, zullen we de komende weken een aantal artikelen plaatsen om meer informatie te delen over deze belangrijke nieuwe wet. Vandaag het tweede artikel van zes over de AVG , ‘Wat verwerk je en waarom?’ Verwerken van persoonsgegevens In de AVG wordt gesproken over […]

Wet & Regelgeving

AVG/GDPR, wat is het?

Geplaatst op
AVG Compliance

Aangezien de AVG een onderwerp is waar veel vragen, onduidelijkheden over zijn, zullen we de komende weken een aantal artikelen plaatsen om meer informatie te delen over deze belangrijke nieuwe wet. Vandaag het eerste artikel van zes over dit onderwerp. Op 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Eén privacywet […]